Wróć do poprzedniej strony

Dodaj do ulubionych
Podstawowe informacje

Portret Stanisława Augusta

Nilson, Johann Esaias (1721-1788) wg Ubaldo Buonviciniego (autor)
ZKW/4311
Miejsce powstania/znalezienia
Augsburg (Niemcy) (miejsce powstania)
Datowanie
1772
Technika
akwaforta, miedzioryt
Tworzywo
papier
Rodzaj
rycina, portret
Rozwiń
Dział
Grafika
Właściciel
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Wymiary
22,5 x 16,5 cm
Bibliografia
"Catalogue d’une Collection Iconographique Polonaise, composée des dessins originaux, gravures, xylographies, lithographies…", Dresde [1865], kat. s. 232
Widacka Hanna, Ikonografia króla Stanisława Augusta w grafice XVIII w., "Rocznik Historii Sztuki", r. XV, Warszawa 1985, s. 202-203, repr. 42.
Juszczak Dorota, Portrety Stanisława Augusta w czerwonym fraku w zbiorach Fundacji im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w warszawie i wczesna ikonografia monarchy, Louis Marteau- Christoph Joseph Werner III – Ubaldo (?) Bonvivini, "Kronika Zamkowa", z. nr 1-2/59-60, r. 2010, 2010, s. 127, il. 2.
Grabowski, Ambroży, Początek ikonografii naszéj, w spisie małego zbioru rycin i obrazków z blach miedzianych, które przedstawiają wizerunki królów polskich i znakomitych mężów tudzież SS. Patronów naszych i błog. Polaków, t. 1-4., 1857, seria Biblioteka Warszawska, t. 1, s. 240.
Drugulin, W.E., Verzeichnis von Portraits und Stichen zur Staats- und Culturgeschichte von Polen und Russland, welche zu den beigesetzen Preisen von dem Leipziger Kunst-Comptoir…, Leipzig 1861, s. 46, poz. 1405.
"Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorach Emeryka hr. Hutten-Czapskiego w Krakowie", Kraków 1901, poz. 1680.
Wilder, Hieronim, Sztuka. Katalog No 5, Antykwariat Polski w Warszawie, Hieronim Wilder i S-ka, Warszawa 1908, s. 39, poz. 872
"Stare ryciny. Katalog wystawy urządzonej na dochód Tow. Dzieciątko Jezus staraniem Eleonory ks. Lubomirskiej we Lwowie 1918 roku", Lwów 1918, s. 14, poz. 88
Rosiński, Zygmunt, Spis miedziorytów polskich obejmujących przeważnie portrety polskich osobistości oraz widoki miast polskich i mapki geograficzne z 16., 17., 18. i 19. wieku w zbiorze Zygmunta Rosińskiego, przedmowa Maciej Wierzbiński, Poznań 1918, s. 69, poz. 385
Witke-Jeżewski, Dominik, Portret królewski w grafice. Katalog wystawy Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości urządzonej ze zbiorów Dominika Witke-Jeżewskiego, Warszawa 1925, s. 89, poz. 792
Catalogue des estampes rédigé par…, red. E. Fiszer, D. Wronowska, Paris 1948, cz. 1, t. 2, k. 296, poz. 2143
Pokora Jakub, Obraz Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta (1764-1770). Studium z ikonografii władzy, Warszawa 1993, s. 123, repr. 27.
Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 4, P-S, red. Hanna Widacka, t. t. 4, Warszawa 1994, seria Katalogi Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Grafika ; 1, Kat. BN nie notuje (BN nie posiada tej ryciny)
Widacka Hanna, Splendor i niesława. Stanisław August poniatowski w grafice XVIII wieku ze zbiorów polskich,, Warszawa 2008, s. 258-259, poz. 115, il.
Opis tekstowy

Portret Stanisława Augusta

Nilson, Johann Esaias (1721-1788) wg Ubaldo Buonviciniego (autor)
ZKW/4311
Stanisław Antoni Poniatowski h. Ciołek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanisław II August. Król w półpostaci zwrócony w prawo. Przez ramię wstęga orderowa, oraz na płaszczu Gwiazda Orderu Orła Białego. Portret w owalu ustawionym na cokole. U dołu przed cokołem tarcza herbowa wsparta na kartuszu z napisem: STANISLAUS AUGUSTUS / D. G. Rex Poloniae M.D. Lith. / Natus d: 17. Jan. 1731. Elect: d: 7.Sept: / Coron: d. 25. Nov. 1764. / WARSOV:. Po bokach dwie postacie alegoryczne: Klio i Prudentia. Pierwsza trzyma księgę z napisem: Historia / Reg / Polon. Obok drugiej kartusz z napisem: Dignissimo. Nad kompozycją pieczątka z numerem: 20. Rycina z serii podobizn monarchów i wodzów europejskich, zawierającej 78 tablic, wydanej w Augsburgu w 1772 r. Johann Esaias Nilson (1721-1788), niemiecki miniaturzysta, rysownik i rytownik. Miał w dorobku portrety władców europejskich z 2 poł XVIII w. W kompozycjach łączył schematy portretowe innych autorów z własnymi obramieniami ornamentalno-alegorycznymi.
Czytaj więcej
Wystawy

Portret Stanisława Augusta

Nilson, Johann Esaias (1721-1788) wg Ubaldo Buonviciniego (autor)
ZKW/4311
Monety i medale czasów króla Stanisława Augusta, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 20.XI.2014-20.II.2015