Wróć do poprzedniej strony

zkw_n_830_2697_a_001.jpg
zkw_n_830_2697_r_001.jpg
Dodaj do ulubionych
Podstawowe informacje

Medal Stanisława Augusta na Konstytucję 3 Maja

Stanisław August (król Polski ; 1732-1798) (władca), Holtzhey, Johann Georg (1729-1808) (mennica)
ZKW.N.830/2697
Miejsce powstania/znalezienia
Holandia (kraj), Polska (kraj)
Datowanie
1791
Technika
bicie
Tworzywo
srebro
Rodzaj
medal
Rozwiń
Dział
Gabinet Numizmatyczny
Właściciel
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Wymiary
śr. 45 mm
Waga
23,63 g
Słowa kluczowe
Opis tekstowy

Medal Stanisława Augusta na Konstytucję 3 Maja

Stanisław August (król Polski ; 1732-1798) (władca), Holtzhey, Johann Georg (1729-1808) (mennica)
ZKW.N.830/2697
Av: głowa Stanisława Augusta w wieńcu laurowym, z orderem Orła Białego. Na przecięciu szyi: H. W otoku: STANISLAUS AUGUST.D:G. REX POLON.M.D.L.PATRIAE PARENS. Rv: kula ziemska z herbami: Orłem, Pogonią i Ciołkiem, na kuli korona murowa z monogramem Chrystusa. Obok geniusz z czapką frygijską, kaduceuszem i gałązką laurową. U góry w promieniach Oko Opatrzności. Poniżej: I.G. HOLTZHEY FEC. W odcinku na dole: EX PERHONORIFICO / COMITIORUM DECRETO D. III MAY / MDCCXCI. U góry w otoku: TERRORE - LIBERA
Czytaj więcej
Wystawy

Medal Stanisława Augusta na Konstytucję 3 Maja

Stanisław August (król Polski ; 1732-1798) (władca), Holtzhey, Johann Georg (1729-1808) (mennica)
ZKW.N.830/2697
O dobro Ojczyzny! Rzeczpospolita Obojga Narodów w dobie reform, Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, 19.X.2021-16.I.2021
Poczet królów Polski. Wizerunki władców na medalach i monetach, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Zamek Królewski w Warszawie , 10.IX.2019-1.XII.2019
Polskie elity a upadek Rzeczpospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Zamek Krolewski w Warszawie-Muzeum, 3.V.2021-8.VIII.2021
Słowa kluczowe: