Wróć do poprzedniej strony

Dodaj do ulubionych
Podstawowe informacje

"Kołacz królewski" - alegoria pierwszego rozbioru Polski

Nilson, Johann Esaias (1721-1788) wg Noela Le Mire'a wg rys. Jeana Michela Moreau (1741-1814) (autor)
ZKW/4290
Miejsce powstania/znalezienia
Augsburg (Niemcy) (miejsce powstania)
Datowanie
po 1773
Technika
akwaforta
Tworzywo
papier
Rodzaj
rycina
Rozwiń
Dział
Grafika
Właściciel
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Wymiary
29 x 19,5 cm
Bibliografia
Widacka Hanna, Kołacz królewski, czyli alegoria rozbioru Polski w grafice XVIII i XIX wieku, "Kronika Zamkowa", z. 1 (33), 1996, s. 1-20, tu bibliografia, il. 3
Grabowski, Ambroży, Początek ikonografii naszéj, w spisie małego zbioru rycin i obrazków z blach miedzianych, które przedstawiają wizerunki królów polskich i znakomitych mężów tudzież SS. Patronów naszych i błog. Polaków, t. 1-4., 1857, seria Biblioteka Warszawska, t. 1, s. 240.
Drugulin, W.E., Verzeichnis von Portraits und Stichen zur Staats- und Culturgeschichte von Polen und Russland, welche zu den beigesetzen Preisen von dem Leipziger Kunst-Comptoir…, Leipzig 1861, s. 46, poz. 1405.
"Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorach Emeryka hr. Hutten-Czapskiego w Krakowie", Kraków 1901, poz. 1680.
Solidarność 1830 Niemcy i Polacy po powstaniu listopadowym, red. Julia Franke, Anna Kusmidrowicz-Król, Piotr Majewski..., Warszawa 2005, s. 82-83, poz. I 3 (aut. A.K-K.).
Widacka Hanna, Splendor i niesława. Stanisław August poniatowski w grafice XVIII wieku ze zbiorów polskich,, Warszawa 2008, s. 258-259, poz. 115, il.
Opis tekstowy

"Kołacz królewski" - alegoria pierwszego rozbioru Polski

Nilson, Johann Esaias (1721-1788) wg Noela Le Mire'a wg rys. Jeana Michela Moreau (1741-1814) (autor)
ZKW/4290
Alegoria pierwszego rozbioru Polski – tzw. "Kołacz Królewski’. Kompozycja przedstawia stojących przy mapie monarchów państw uczestniczących w rozbiorach: Józefa II, Fryderyka II i Katarzynę II, oraz Stanisława Augusta. Nad nimi unosi się dmąca w trąby Fama, obok niej trzy karty z napisem: Iura / Reg. Hung. / et Boh. / in Polon. / Iura / Imp. Russ. / in Polon. / Iura / Reg. Boruss. / in Polon. Scena ujęta gałązkami laurowymi. Przedstawienie wsparte na cokole, z inskrypcjami w dwóch płycinach, z lewej: La Situation De La Pologne/ En MDCCLXIII.; z prawej: Die Lage Des Königreichs Pohlen / in Jahr 1733. U dołu girlanda. Sygnatura pod kompozycją: J. E. Nilson, fec: et excud: A. V. W stosunku do pierwowzoru Le Mire’a, inna jest poza i gest Stanisława Augusta. Grafika posłużyła jako pierwowzór do obrazu Kołacz Królewski, znajdującego się w Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, nr inw. I.o.92. (Kat wyst. Historia i Polonia, Kielce 2009, s.155, poz. Kat.I/159). W grafice kompozycję tą powtarza jedynie anonimowa niemiecka rycina ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, zbiory E. Hutten-Czapskiego, nr inw. 7096 i 33728 (Widacka 2008, s. 296 il. s. 297, poz. 134.).
Czytaj więcej
Wystawy

"Kołacz królewski" - alegoria pierwszego rozbioru Polski

Nilson, Johann Esaias (1721-1788) wg Noela Le Mire'a wg rys. Jeana Michela Moreau (1741-1814) (autor)
ZKW/4290
Monety i medale czasów króla Stanisława Augusta, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 20.XI.2014-20.II.2015
Rozważny i romantyczny. W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, 2.X.2017-17.XII.2017
Solidarność 1830. Niemcy i Polacy po Powstaniu Listopadowym., Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Museum Europaischer Kulruren SMB, 2.III.2006-30.IV.2006